Home Top phần mền Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất hiện nay

Viết bởi: mucindaitin

Như các bạn cũng đã biết, hóa đơn là một tờ giấy dùng để liệt kê các thông tin như số lượng các mặt hàng hóa, cung ứng dịch vụ, số tiền, …. giữa người mua và người bán. Người mua có trách nhiệm lưu giữ để làm căn cứ kê khai thuế GTGT, hoặc hạch toán chi phí sản xuất. Nếu một trong những thông tin trong hóa đơn bị sai. Thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại thông tin cho chính xác vào mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn theo quy định của luật pháp. Vậy mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì? Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau đây nhé.

>>Tham khảo thêm bài viết khác:

Như thế nào là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn?

Trong quá trình thực hiện thu, chi, kê khai về số lượng hàng hóa, số tiền hàng, địa chỉ, ngày tháng năm, …Hay bất kì nội dung gì có trong hóa đơn mà bị sai,. Thì chúng ta có thể dùng mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn để giúp chỉnh sửa những lỗi bị sai này.

Như vậy, mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn là biên bản được lập ra khi xảy ra vấn đề cùng với hóa đơn điều chỉnh. Dùng để sử dụng khi hóa đơn xảy ra những sai sót về địa chỉ, ngày, tháng, số tiền hàng, hoặc nội dung hóa đơn.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn được lập, khi phát hiện hóa đơn đã được lập và giao cho người mua, sau đó phát hiện ra sai sót.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Một số lưu ý khi lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mà bạn cần biết

Các doanh nghiệp, công ty trước khi sử dụng hóa đơn cho việc cung cấp dịch vụ hay bán hàng hóa (trừ hóa đơn được cấp, mua tại cơ quan thuế)/ Thì phải lập và gởi thông báo phát hành hóa đơn của công ty, doanh nghiệp, hóa đơn mẫu đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Khi thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu phải bao gồm những thông tin như : mã số thuế, tên đơn vị phát hành hóa đơn, địa chỉ, điện thoại, email, tên và mã số thuế của đơn vị trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn, tên và mã số thuế của đơn vị cung ứng phần mềm tự in hóa đơn, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, ngày lập thông báo phát hành hóa đơn, đóng dấu đơn vị.

Trường hợp các tổ chức tín dụng, ngân hàng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng các chứng từ giao dịch, cùng với hoá đơn thu phí dịch vụ tự in, thì gởi Thông báo phát hành hoá đơn mẫu, hoá đơn kèm theo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Đăng ký cấu trúc tạo số hoá đơn, không cần phải đăng ký trước số lượng hóa đơn phát hành.

Trường hợp công ty hay doanh nghiệp có sự thay đổi về nội dung hóa đơn đã phát hành, thì phải thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới theo quy định của luật pháp.

Khi lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn, cần chú ý những vấn đề sau đây:

– Khi phát hiện lỗi sai trong hóa đơn đã kê khai thuế, thì doanh nghiệp phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, hóa đơn điều chỉnh.

– Nếu nội dung hóa đơn viết sai địa chỉ, tên mà mã số thuế của người mua đúng, thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh là được.

– Không được hủy hóa đơn nếu đã kê khai thuế. Lúc này, doanh nghiệp cần phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

– Thời gian trên biên bản điều chỉnh hóa đơn phải giống với thời gian của hóa đơn điều chỉnh.

– Cần phải ghi rõ họ và tên, có chữ ký của người đại diện hai bên mua bán, có đóng dấu của doanh nghiệp.

– Nội dung trên biên bản điều chỉnh hóa đơn cần phải có: điều chỉnh hóa đơn số… ngày… tháng… năm, ký hiệu hóa đơn, … hóa đơn điều chỉnh số.

Một số lưu ý khi lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn
Một số lưu ý khi lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn có cần phải đóng dấu treo không?

Theo như pháp luật quy định, đóng dấu lên trang đầu, các phụ lục kèm theo văn bản chính, do người ký văn bản quyết định. Theo đó, đóng dấu treo là việc dùng con dấu để đóng lên trang đầu, đồng thời đóng trùm lên một phần tên của tổ chức, cơ quan, hoặc là đóng trùm lên trên phụ lục kèm theo của văn bản chính.

Thông thường, tên của một cơ quan, tổ chức thường sẽ được viết ở phía trên và bên góc trái, trên đầu của phụ lục hay văn bản. Nên khi thực hiện đóng dấu treo, thì người có thẩm quyền sẽ đóng dấu lên phía bên trái, dấu đóng trùm lên tên của tổ chức, cơ quan hay phụ lục đó.

Với tính chất của biên bản điều chỉnh hóa đơn, khi biên bản được lập dựa theo hình thức của văn bản hành chính thông thường, được đóng dấu doanh nghiệp và có chữ ký xác nhận của các bên đại diện, thì văn bản đó sẽ có hiệu lực pháp lý. Vì vậy, với biên bản điều chỉnh hóa đơn, các doanh nghiệp sẽ không cần phải đóng dấu treo lên trên biên bản, mà 02 bên chỉ cần đóng dấu xác nhận ở cuối biên bản là được.

Những mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất hiện

Bên cạnh việc điều chỉnh các thông tin về sai sai mã số thuế, hóa đơn điện tử, hoăc sai số tiền thì khi hóa đơn sai tên, địa chỉ công ty cũng thuộc đối tượng cần phải điều chỉnh theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC. Khi thực hiện điều chỉnh những thông tin sai tên công ty, địa chỉ công ty thì bên mua và bên bán cũng phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có xác nhận của các bên về sai sót này và có chữ ký trong biên bản điều chỉnh này.

CÔNG TY ………….                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số…………….                                                                ……, ngày………tháng………năm …….

Bảng điều chỉnh hóa đơn bị sai tên địa chỉ công ty

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty…………, chúng tôi gồm có:

Bên A: …………………………………………….

Do ông: ……………………… chức vụ: ………… làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà): ……………; chức vụ: …… làm đại diện.

Địa chỉ: …………………

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ………………………

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số………., ký hiệu………ngày ……….đã kê khai vào kỳ Quý ………., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng hoặc ghi sai tên công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: ………………………………….

Mẫu biên được điều chỉnh khi hai bên thống nhất như sau

Địa chỉ: …………………………………………

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn khi bị sai số tiền

Hóa đơn là văn bản ghi nhận số lượng hàng hóa, dịch vụ kèm theo số tiền mà bên bán cung cấp cho bên mua, khi cung cấp dịch vụ hoặc mua bán hàng hóa. Số tiền được ghi trên hóa đơn, rất quan trọng và có liên quan trực tiếp đến doanh thu của bên bán, số tiền chi của bên mua có liên quan đến thuế của cả hai bên. Chính vì vậy mà thông tin số tiền cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa cần phải được ghi cẩn thận, chính xác. Tuy nhiên, đôi khi cũng xảy ra sai sót là điều không thể tránh khỏi. Vì thế mà các bên cũng phải lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn khi bị sai số tiền, theo quy định của pháp luật.

Tham khảo mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn khi bị sai số tiền như sau:

CÔNG TY ……………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số……………….                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                ……, ngày…… tháng …… năm….

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày……. tháng……..năm………, tại văn phòng Công ty Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có:

Bên A:

Công ty…………………

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B:

 …………………………………………….

Do ông (bà): ……………., chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………….

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ………………….

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số…………., ký hiệu…………ngày …………đã kê khai vào kỳ Quý………và lập hóa đơn điều chỉnh số ………, ký hiệu ………… ngày ……….., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: ……………………..

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4×5
01…………………………….…….………………………….
      

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
      
      
      

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Số: ………../BB-ĐCHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;

– Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm ….. đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: …………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………… MST: …………………………………..

Đại diện …………………………………………. Chức vụ: …………………………………………..

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………. MST: …………………………………………….

Đại diện: …………………………………………………. Chức vụ: ………………………………….

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số ………………… ký hiệu ……………… ngày …………….. và xuất hóa đơn điều chỉnh số ………………… ký hiệu ……………. ngày ……………………… (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………….

Nội dung thông tin sai được điều chỉnh lại như sau:

Nội dung trước điều chỉnhNội dung sau điều chỉnh
  
  

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

       ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN                       ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)                           Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)    

Trên đây là nội dung thông tin về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn và một số lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh mà mucindaitin.com đã chia sẽ đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bài viết.

5/5 - (1 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan

Bình luận/Hỏi đáp