Home Hướng dẫn sử dụng Sửa máy in bị offline, báo offline không in được chỉ trong tít tắt