Home Hướng dẫn sử dụng Cấu hình cài win 10: yêu cầu ram, cpu, ổ cứng tối thiểu là bao nhiêu