Home Win 10 Cấu hình cài win 10: yêu cầu ram, cpu, ổ cứng tối thiểu là bao nhiêu